der hirschbräu

privatbrauerei höss gmbh & co. kg

grüntenstr. 7

87527 sonthofen

www.hirschbraeu.de

info@hirschbraeu.de

  e d e l h i r s c h  

sonthofen oa-by hirsch edel 1-2a (quad180-premium pils)      sonthofen oa-by hirsch edel 1b (quad180-premium pils ist-schwarzgold) 1     sonthofen oa-by hirsch edel 1-2a (quad180-premium pils)      sonthofen oa-by hirsch edel 2b (quad180-dlg 1985-schwarzgold) 2

  h i r s c h g o l d  

sonthofen oa-by hirsch gold 1a (quad185-eine freude-hg weiß)      sonthofen oa-by hirsch gold 1b (185-hirsch pils-blaurot) 1

sonthofen oa-by hirsch gold 2a (quad185-gebraut nach)      sonthofen oa-by hirsch gold 2-3b (quad185-hirsch pils) 2     sonthofen oa-by hirsch gold 3a (quad185-jubiläums gold))      sonthofen oa-by hirsch gold 2-3b (quad185-hirsch pils) 3

sonthofen oa-by hirsch gold 4a (quad185-exportbier unserer)      sonthofen oa-by hirsch gold 4b (quad185-edelhirsch) 4

  n a c h b a r s c h a f t s - b ö r s e  

sonthofen oa-by hirsch nachbar 1-2a (quad180-auf gute)      sonthofen oa-by hirsch nachbar 1b (quad180-ich suche-grün) 1     sonthofen oa-by hirsch nachbar 1-2a (quad180-auf gute)      sonthofen oa-by hirsch nachbar 2b (quad180-ich biete-rot) 2

  b r a u e r e i f ü h r u n g  

sonthofen oa-by hirsch führung 1a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch führung 1b (quad185-lust auf-grün) 1     sonthofen oa-by hirsch führung 2a (quad185-stefan litzinger)      sonthofen oa-by hirsch führung 2b (quad185-lust auf-grün) 2

sonthofen oa-by hirsch führung 3a (quad185-die bräuwerkstatt)     sonthofen oa-by hirsch führung 3b (quad185-ein geschenkträger) 3

  3 5 0   j a h r e   b r a u t r a d i t i o n  

sonthofen oa-by hirsch 350 jahre 1-2a (quad180-5 flaschen)      sonthofen oa-by hirsch 350 jahre 1b (quad180-feiern sie 2007-schwarz) 1     sonthofen oa-by hirsch 350 jahre 1-2a (quad180-5 flaschen)      sonthofen oa-by hirsch 350 jahre 2b (quad180-o 350 jahre-schwarz) 2

  f e i e r n   &   f e s t e  

sonthofen oa-by hirsch feiern 1a (quad185-heuber bier)      sonthofen oa-by hirsch feiern 1b (quad185-schöne feste 1999-grün) 1     sonthofen oa-by hirsch feiern 2a (quad185-die bräuwerkstatt)      sonthofen oa-by hirsch feiern 2b (quad185-sommer 2002-schwarzrot) 2

sonthofen oa-by hirsch feiern 3a (quad185-narrensprung 2011)      sonthofen oa-by hirsch feiern 3b (quad185-samstag 12 februar-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch feiern 4a (quad185-5 flaschen)      sonthofen oa-by hirsch feiern 4b (quad185-50 jahre sonthofen 2013-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch feiern 5a (quad185-feiern sie)      sonthofen oa-by hirsch feiern 5b (quad185-brauereifest 2014-schwarz) 5     sonthofen oa-by hirsch feiern 6a (quad185-feiern sie mit uns)     sonthofen oa-by hirsch feiern 6b (quad185-brauereifest 2016-schwarz) 6

  s e r i e :   h i r s c h b r ä u - w a n d e r t i p   ( b l a u )  

sonthofen oa-by hirsch wan blau 1-5a (quad180-der weisse)      sonthofen oa-by hirsch wan blau 1b (quad180-gunzesrieder-blau) 1     sonthofen oa-by hirsch wan blau 1-5a (quad180-der weisse)      sonthofen oa-by hirsch wan blau 2b (quad180-ins ehrenschwanger-blau) 2

sonthofen oa-by hirsch wan blau 1-5a (quad180-der weisse)      sonthofen oa-by hirsch wan blau 3b (quad180-von bolsterlang-blau) 3     sonthofen oa-by hirsch wan blau 1-5a (quad180-der weisse)      sonthofen oa-by hirsch wan blau 4b (quad180-von imberg-blau) 4

sonthofen oa-by hirsch wan blau 1-5a (quad180-der weisse)      sonthofen oa-by hirsch wan blau 5b (quad180-von immenstadt-blau) 5

  s e r i e :   w a n d e r t i p   ( g r ü n )  

sonthofen oa-by hirsch wan grün 1-6a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün 1b (quad180-1 willers alpe-grün) 1     sonthofen oa-by hirsch wan grün 1-6a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün 2b (quad180-2 wiers alpe-grün) 2

sonthofen oa-by hirsch wan grün 1-6a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün 3b (quad180-3 prinz luitpold-grün) 3     sonthofen oa-by hirsch wan grün 1-6a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün 4b (quad180-4 schlappold alpe-grün) 4

sonthofen oa-by hirsch wan grün 1-6a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün 5b (quad180-5 mittelberg alpe-grün) 5     sonthofen oa-by hirsch wan grün 1-6a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün 6b (quad180-6 straußberg hütte-grün) 6

  h i r s c h - b r ä u   w a n d e r t i p   ( r o t )  

sonthofen oa-by hirsch wan rot 1a (quad180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch wan rot 1b (quad180-durch die-rot) 1

  s e r i e :   h i r s c h - b r ä u   w a n d e r t i p   ( s c h w a r z )  

sonthofen oa-by hirsch wan schw 1-5a (quad180-auf gute)      sonthofen oa-by hirsch wan schw 1b (quad180-ab gunzesrieder-schwarz) 1     sonthofen oa-by hirsch wan schw 1-5a (quad180-auf gute)     sonthofen oa-by hirsch wan schw 2b (quad180-ab parkplatz-schwarz) 2

sonthofen oa-by hirsch wan schw 1-5a (quad180-auf gute)     sonthofen oa-by hirsch wan schw 3b (quad180-die hörnertour-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch wan schw 1-5a (quad180-auf gute)     sonthofen oa-by hirsch wan schw 4b (quad180-rund um den-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch wan schw 1-5a (quad180-auf gute)     sonthofen oa-by hirsch wan schw 5b (quad180-über gerstruben-schwarz) 5

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   w a n d e r t i p p   ( g r ü n )  

sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1b (quad185-ab burgberg-grün) 1     sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 2b (quad185-ab gunzesrieder-grün) 2

sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 3b (quad185-ab imberg-grün) 3     sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 4b (quad185-ab parkplatz-grün) 4

sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 5b (quad185-von hirschegg-grün) 5     sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 6b (quad185-von immenstadt-grün) 6

sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 7b (quad185-von oberstaufen-grün) 7     sonthofen oa-by hirsch wan grün II 1-8a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch wan grün II 8b (quad185-von wertach-grün) 8

  d e r   h i r s c h b r ä u   s o m m e r - w a n d e r t i p p   ( g r ü n )  

sonthofen oa-by hirsch som wan grün 1a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch som wan grün 1b (quad185-über gerstruben-grün) 1

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   s o m m e r - w a n d e r t i p p   ( r o t )  

sonthofen oa-by hirsch som wan rot 1-2a (quad185-die bräuwerkstatt)      sonthofen oa-by hirsch som wan rot 1b (quad185-auf dem schmuggler-rot) 1     sonthofen oa-by hirsch som wan rot 1-2a (quad185-die bräuwerkstatt)     sonthofen oa-by hirsch som wan rot 2b (quad185-schwand und-rot) 2

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   s o m m e r - w a n d e r t i p p   ( v s :   2 2 .  b e z i r k s m u s i k f e s t   2 0 1 4 )  

sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)      sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1b (quad185-alpe bärenschwand-schwarz) 1     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 2b (quad185-alpe schattwald-schwarz) 2

sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)      sonthofen oa-by hirsch som wan bez 3b (quad185-cafe gruben-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 4b (quad185-schwarzenberg hütte-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)      sonthofen oa-by hirsch som wan bez 5b (quad185-seppl's garten-schwarz) 5     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 6b (quad185-sonthofer hof-schwarz) 6

sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)      sonthofen oa-by hirsch som wan bez 7b (quad185-straussbergalpe-schwarz) 7     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 1-8a (quad185-22 bezirks 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan bez 8b (quad185-straussberghütte-schwarz) 8

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   s o m m e r - w a n d e r t i p p   ( v s :   w e l t m e i s t e r   2 0 1 4 )  

sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1-6a (quad185-weltmeister 2014)      sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1b (quad185-gunzesried-schwarz) 1     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1-6a (quad185-weltmeister 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 2b (quad185-kleines walzertal-schwarz) 2

sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1-6a (quad185-weltmeister 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 3b (quad185-oberstaufen-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1-6a (quad185-weltmeister 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 4b (quad185-dietersbachalpe-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1-6a (quad185-weltmeister 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 5b (quad185-gutenalp-schwarz) 5     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 1-6a (quad185-weltmeister 2014)     sonthofen oa-by hirsch som wan welt 6b (quad185-nebelhorn-schwarz) 6

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   s o m m e r - w a n d e r t i p p   ( v s :   f ü r   j e d e n   g e s c h m a c k )  

sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)     sonthofen oa-by hirsch som wan für 1b (quad185-alpe laufbichl-schwarz) (Klein) 1     sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)      sonthofen oa-by hirsch som wan für 2b (quad185-alpe mohr-schwarz) 2

sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)      sonthofen oa-by hirsch som wan für 3b (quad185-obermeiselstein-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)      sonthofen oa-by hirsch som wan für 4b (quad185-sennalpe mittelberg-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)      sonthofen oa-by hirsch som wan für 5b (quad185-wurzel &-schwarz) 5     sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)      sonthofen oa-by hirsch som wan für 6b (quad185-zur alpe osterberg-schwarz) 6

sonthofen oa-by hirsch som wan für 1-7a (quad185-für jeden geschmack) (Klein)      sonthofen oa-by hirsch som wan für 7b (quad185-zur alpe schattwald-schwarz) 7

  d e r   h i r s c h b r ä u   s o m m e r   &   w i n t e r - w a n d e r t i p p   ( b l a u )  

sonthofen oa-by hirsch sowi wan blau 1a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch sowi wan blau 1b (quad185-aufs imberger-blau) 1

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   w i n t e r - w a n d e r t i p p   ( b l a u )  

sonthofen oa-by hirsch win wan blau 1-5a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch win wan blau 1b (quad185-ab golf clubhaus-blau) 1     sonthofen oa-by hirsch win wan blau 1-5a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch win wan blau 2b (quad185-ab gunzesrieder-blau) 2

sonthofen oa-by hirsch win wan blau 1-5a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch win wan blau 3b (quad185-loipe weißach-blau) 3     sonthofen oa-by hirsch win wan blau 1-5a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch win wan blau 4b (quad185-von hindelang-blau) 4

sonthofen oa-by hirsch win wan blau 1-5a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch win wan blau 5b (quad185-zur alpe sonthofer-blau) 5

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   w i n t e r - w a n d e r t i p p   ( b l a u   I I  )  

sonthofen oa-by hirsch win wan blau II 1-2a (quad185-holzar bier)      sonthofen oa-by hirsch win wan blau II 1b (quad185-langlauf von-blau) 1     sonthofen oa-by hirsch win wan blau II 1-2a (quad185-holzar bier)     sonthofen oa-by hirsch win wan blau II 2b (quad185-zur alpe sonthofener-blau) 2

  s e r i e :   d e r   h i r s c h b r ä u   w i n t e r - w a n d e r t i p p   ( v s :   f e i n e   a l l g ä u e r   b i e r s p e z i a l i t ä t e n )  

sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)      sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1b (quad180-cafe polite-schwarz) 1     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 2b (quad180-rundum die-schwarz) 2

sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)      sonthofen oa-by hirsch win wan fein 3b (quad180-schwarzenberg-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 4b (quad180-seppl's-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)      sonthofen oa-by hirsch win wan fein 5b (quad180-straußberg hütte-schwarz) 5     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 6b (quad180-weltcup hütte-schwarz) 6

sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)      sonthofen oa-by hirsch win wan fein 7b (quad180-world of-schwarz) 7     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 8b (quad180-wurzelhütte-schwarz) 8

sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)      sonthofen oa-by hirsch win wan fein 9b (quad180-zur alpe-schwarz) 9     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 1-10a (quad180-u 350 jahre)     sonthofen oa-by hirsch win wan fein 10b (quad180-zur strausberg hütte-schwarz) 10

  s e r i e :   p r o b i e r   m a l   w a s   n e u e s  

sonthofen oa-by hirsch probier 1-5a (quad185-bräumarkt getränkestadl-schwarz)     sonthofen oa-by hirsch probier 1b (quad185-allgäuer ökobier) 1     sonthofen oa-by hirsch probier 1-5a (quad185-bräumarkt getränkestadl-schwarz)     sonthofen oa-by hirsch probier 2b (quad185-drittel gold) 2

sonthofen oa-by hirsch probier 1-5a (quad185-bräumarkt getränkestadl-schwarz)     sonthofen oa-by hirsch probier 3b (quad185-märzen) 3     sonthofen oa-by hirsch probier 1-5a (quad185-bräumarkt getränkestadl-schwarz)     sonthofen oa-by hirsch probier 4b (quad185-pils) 4

sonthofen oa-by hirsch probier 1-5a (quad185-bräumarkt getränkestadl-schwarz)     sonthofen oa-by hirsch probier 5b (quad185-radler) 5

  h i r s c h b r ä u   q u a d r a t i s c h  

sonthofen oa-by hirsch quad 1a (180-hirsch bier)      sonthofen oa-by hirsch quad 1b (180-edelhirsch) 1

sonthofen oa-by hirsch quad 2a (185-holzar bier)     sonthofen oa-by hirsch quad 2-3b (185-der hirschbräu-schwarzblau) 2     sonthofen oa-by hirsch quad 3a (185-bayern helles)     sonthofen oa-by hirsch quad 2-3b (185-der hirschbräu-schwarzblau) 3

sonthofen oa-by hirsch quad 4a (185-doppel hirsch)     sonthofen oa-by hirsch quad 4b (185-der bock ist-braun) 4     sonthofen oa-by hirsch quad 5a (185-der hirschbräu-holzar bier)     sonthofen oa-by hirsch quad 5b (185-stihl weltmeisterschaft 2006) 5

sonthofen oa-by hirsch quad 6a (185-einzug in den)     sonthofen oa-by hirsch quad 6b (185-ausgezeichneter-schwarz) 6     sonthofen oa-by hirsch quad 7a (185-privatbrauerei hoss-hg hell)     sonthofen oa-by hirsch quad 7b (185-u hirschbier news) 7

  h i r s c h b r ä u   r u n d  

sonthofen oa-by hirsch rund 1a (215-300 jahre-blau)      sonthofen oa-by hirsch rund 1-2b (215-im bier liegt-hellbraun) 1     sonthofen oa-by hirsch rund 2a (215-u vitus herb-grün)      sonthofen oa-by hirsch rund 1-2b (215-im bier liegt-hellbraun) 2

sonthofen oa-by hirsch rund 3a (215-vollbier-grünbraun)      sonthofen oa-by hirsch rund 3b (215-im bier liegt-dunkelbraun) 3

sonthofen oa-by hirsch rund 4a (215-seit 1657-rand breit-blau)      sonthofen oa-by hirsch rund 4b (215-immer ein-schwarzgelb) 4     sonthofen oa-by hirsch rund 5a (215-seit 1657-rand schmal-blau)      sonthofen oa-by hirsch rund 5b (215-ein volltreffer-schwarzgelb) 5

  h i r s c h b r ä u   o v a l  

sonthofen oa-by hirsch oval 1a (235-neuschwansteiner)     sonthofen oa-by hirsch oval 1b (235-neuschwansteiner-text-blau) 1

  h i r s c h b r ä u   s o n d e r f o r m  

sonthofen oa-by hirsch sofo 1a (275-7 bierflaschen)     sonthofen oa-by hirsch sofo 1b (275-brauring) 1

  h i r s c h b r ä u   g e m e i n s c h a f t s d e c k e l  

sonthofen oa-by hirsch gemein 1a (quad185-u l weil dosen arbeits-schwarzrot)     sonthofen oa-by hirsch gemein 1-4b (quad185-10 brauereien-schwarz) 1     sonthofen oa-by hirsch gemein 2a (quad185-u l weil dosen energie-schwarzrot)     sonthofen oa-by hirsch gemein 1-4b (quad185-10 brauereien-schwarz) 2

sonthofen oa-by hirsch gemein 3a (quad185-u l weil dosen luft-schwarzrot)     sonthofen oa-by hirsch gemein 1-4b (quad185-10 brauereien-schwarz) 3     sonthofen oa-by hirsch gemein 4a (quad185-u l weil dosen unsere-schwarzrot)     sonthofen oa-by hirsch gemein 1-4b (quad185-10 brauereien-schwarz) 4

sonthofen oa-by hirsch gemein 5a (quad185-1150 jahre fischen 2010)     sonthofen oa-by hirsch gemein 5b (quad185-historischer-schwarz) 5

[zurück]    [rangliste]