prvni prazsky mestansky pivovar

pruhonu 13

cz-170 04 praha 7 - holesovice

  h o l e s o v i c k e   q u a d r a t i s c h  

praha pr-cz prvni hole quad 1a (185-holesovicke pivo)     quad leer 1

  p r a g o v a r   o v a l  

praha pr-cz prvni prago oval 1a (200-mitte wappen)     oval leer 1

[zurück]