gaststätte schmidt bräu *1994

leni schmidt

schloßstr. 10

91325 adelsdorf-neuhaus

www.schmidt-braeu.de

info@schmidt-braeu.de

(1994 braubetrieb eingestellt)

  s c h m i d t   r u n d  

adelsdorf erh-by schmidt rund 1a (215-neuhaus a a-grün)     rund leer 1

adelsdorf erh-by schmidt rund 2a (215-o gaststätte schmidt)     rund leer 2

[zurück]