b i e r d e c k e l   a u s   k i r c h d o r f  /  n i   o h n e   b r a u e r e i b e z u g

+ + + + +

hotel baumann's hof

kuppendorfer str. 2

27245 kirchdorf / ni

kirchdorf dh-ni baumann 1a (quad185-hotel baumann's hof)     kirchdorf dh-ni baumann 1b (quad185-sprick) 1

[zurück]