brauerei fritz bähr *2004

zettmannsdorfer str. 24

96185 schönbrunn / stgw-zettmannsdorf

  b ä h r   q u a d r a t i s c h  

schönbrunn ba-by bähr quad 1a (185-o 2 löwen logo)     quad leer 1

  b ä h r   r u n d  

schönbrunn ba-by bähr rund 1a (215-brauerei bähr)     rund leer 1

[zurück]